Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online339
số người truy cậpHôm nay924
số người truy cậpHôm qua1402
số người truy cậpTất cả2231440

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

Xây dựng nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND của HĐND thành phố
Để việc thực hiện các quy định về số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với những người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn, ấp, khu vực trên địa bàn thành phố đảm bảo phù hợp với Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (có hiệu lực từ ngày 25/6/2019).

Tại kỳ họp thứ 9, các đại biểu HĐND thành phố biểu quyết thông qua Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND

Vừa qua, Thường trực HĐND thành phố đã thống nhất với đề nghị của UBND thành phố (Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2019) về xây dựng nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND của HĐND thành phố theo trình tự, thủ tục rút gọn. Đồng thời, Thường trực HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố phân công cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo nghị quyết và thực hiện các bước tiếp theo đúng quy trình của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 để trình HĐND thành phố xem xét thông qua tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2019.

Trong quá trình xây dựng dự thảo nghị quyết, Thường trực HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo lưu ý một số nội dung sau:

1. Khẩn trương tổ chức sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND của HĐND thành phố, kịp thời biểu dương, khen thưởng các đơn vị, địa phương thực hiện tốt, sớm tháo gỡ những bất cập, khó khăn, vướng mắc phát sinh (nếu có) để việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND được toàn diện, kịp thời.

2. Rà soát những điểm còn khác nhau giữa Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND và Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, đảm bảo không vượt số lượng người hoạt động không chuyên trách theo quy định trong các văn bản của cơ quan cấp trên, sự đồng bộ với các chính sách hỗ trợ khác của thành phố đang thực hiện, đảm bảo sự tương quan hợp lý về thu nhập đối với các đối tượng khác ở phường, xã, thị trấn; phù hợp với tình hình thực tế và khả năng cân đối của ngân sách thành phố.

3. Đảm bảo sự phù hợp của nghị quyết với các chủ trương, chính sách của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc bố trí kiêm nhiệm và xác định mức phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn, ấp, khu vực phải đảm bảo phù hợp thực tế, thật sự mang lại hiệu quả trong giải quyết công việc và phù hợp với các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên./.

                                                                                      Quách Trọng Thiện
Tin bài liên quan:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ