Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online360
số người truy cậpHôm nay252
số người truy cậpHôm qua1538
số người truy cậpTất cả2186671

Nghiệp vụ

Thành phố Cần Thơ: Những đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Cần Thơ
16/08/2013 lúc: 04:08. Số lần đọc 1550

Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Cần Thơ. Từ ngày 28/5/2013 đến ngày 14/6/2013, Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức Hội nghị tập huấn Đề án 01 tại 09 quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ (đơn vị thực hiện Đề án).

Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013
10/07/2013 lúc: 05:07

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch số 25-KH/TU ngày 24 tháng 7 năm 2012 của Thành ủy Cần Thơ về việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Báo cáo Tình hình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan 6 tháng đầu năm 2013
10/07/2013 lúc: 11:07
Thực hiện Công văn số 630/SNV-XDCQĐP ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Sở Nội vụ về việc báo cáo kết quả việc triển khai và thực hiện Quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm 2013 tại cơ quan, đơn vị, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Cần Thơ đã bước đầu sơ kết việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 như sau:
Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2013
10/07/2013 lúc: 11:07
Thực hiện chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của Văn phòng năm 2013, qua 6 tháng đầu năm 2013, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân (ĐBQH và HĐND) thành phố đã có nhiều cố gắng, nỗ lực thực hiện các nội dung kế hoạch và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận...
Các tin khác:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ