Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online113
số người truy cậpHôm nay13
số người truy cậpHôm qua583
số người truy cậpTất cả1698895

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

Hoạt động giám sát tư pháp của Thường trực HĐND, Ban pháp chế HĐND thành phố Cần Thơ thời gian qua - thực trạng, giải pháp và kiến nghị
19/01/2018 lúc: 02:01. Số lần đọc 5
Giám sát tư pháp là việc chủ thể giám sát theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động của các cơ quan tư pháp trong việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, xử lý theo thẩm quyền hoặc yêu cầu, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.
Ban pháp chế kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến việc xây dựng và thực hiện Đề án vị trí việc làm
16/01/2018 lúc: 03:01. Số lần đọc 21
Qua xem xét Báo cáo số 536/BC-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố về kết quả giám sát việc xây dựng và thực hiện Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Thường trực HĐND thành phố phân công các Ban của HĐND thực hiện một số nội dung tại Nghị quyết số 13/NQ- HĐND ngày 07/7/2017
16/01/2018 lúc: 01:01. Số lần đọc 19
Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của HĐND thành phố về Chương trình giám sát năm 2018. Vừa qua, Thường trực HĐND thành phố đã phân công các Ban của HĐND thành phố thực hiện một số nội dung giám sát theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐN
Chương trình giám sát năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ
15/01/2018 lúc: 02:01. Số lần đọc 137
Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về Chương trình hoạt động giám sát năm 2018; trên cơ sở tiếp thu ý kiến đề nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và sự thống nhất trong thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố vừa ban hành Chương trình giám sát năm 2018.
Rút kinh nghiệm tổ chức kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
11/01/2018 lúc: 02:01. Số lần đọc 936
Ngày 29/12/2017, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Báo cáo số 549/BC-HĐND về kết quả kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, theo đó, những mặt tích cực cũng như tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình tổ chức kỳ họp 7 HĐND thành phố đã được phân tích, đánh giá cụ thể để rút kinh nghiệm trong tổ chức các kỳ họp sau của Hội đồng nhân dân thành phố.
Các tin khác:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ