Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online10
số người truy cậpHôm nay22
số người truy cậpHôm qua47
số người truy cậpTất cả2871433

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Chương trình hành động của những người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026 - ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1
19/05/2021 lúc: 04:05
 Đơn vị bầu cử số 1 gồm các phường: Tân An, An Phú, Xuân Khánh,Hưng lợi, An Bình thuộc quận Ninh Kiều.
Chương trình hành động của những người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026 - ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2
19/05/2021 lúc: 04:05
 Đơn vị bầu cử số 2 gồm các phường: Cái Khế, An Hòa, Thới Bình, An Nghiệp, An Cư, An Khánh thuộc quận Ninh Kiều.
Chương trình hành động của những người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026 - ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3
19/05/2021 lúc: 04:05
 Đơn vị bầu cử số 3 gồm quận Cái Răng.
Chương trình hành động của những người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026 - ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 4
19/05/2021 lúc: 04:05
 Đơn vị bầu cử số 4 gồm huyện Phong Điền.
Chương trình hành động của những người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026 - ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 5
19/05/2021 lúc: 04:05
 Đơn vị bầu cử số 5 gồm quận Bình Thủy.
Chương trình hành động của những người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026 - ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 6
19/05/2021 lúc: 04:05
 Đơn vị bầu cử số 6 gồm quận Ô Môn.
Chương trình hành động của những người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026 - ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 7
19/05/2021 lúc: 04:05
 Đơn vị bầu cử số 7 gồm huyện Thới Lai.
Chương trình hành động của những người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026 - ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 8
19/05/2021 lúc: 04:05
 Đơn vị bầu cử số 8 gồm huyện Cờ Đỏ.
Chương trình hành động của những người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026 - ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 9
19/05/2021 lúc: 04:05
 Đơn vị bầu cử số 9 gồm các phường: Thốt Nốt, Thới Thuận, Thuận An, Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt.
Chương trình hành động của những người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026 - ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 10
19/05/2021 lúc: 04:05
 Đơn vị bầu cử số 10 gồm các phường: Trung Nhứt, Thạnh Hòa, Trung Kiên, Tân Hưng, Thuận Hưng thuộc quận Thốt Nốt.
Chương trình hành động của những người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026 - ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 11
19/05/2021 lúc: 04:05
 Đơn vị bầu cử số 11 gồm huyện Vĩnh Thạnh.

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ