Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online155
số người truy cậpHôm nay358
số người truy cậpHôm qua697
số người truy cậpTất cả1657708

Giới thiệu

Đoàn đại biểu Quốc hội
27/01/2014 - 03:01

Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, không chỉ đại diện cho nhân dân ở đơn vị bầu ra mình mà còn đại diện cho nhân dân cả nước; là người thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội. Các đại biểu Quốc hội được bầu trong một tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương hợp thành Đoàn đại biểu Quốc hội.

Hội đồng nhân dân thành phố
27/01/2014 - 03:01
Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ là cơ quan quyền lực Nhà nước ở Thành phố, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân thành phố bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân thành phố và trước cơ quan nhà nước trung ương.
Văn phòng ĐĐBQH và HĐND
27/01/2014 - 03:01
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế và mối quan hệ công tác của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ
BẢN THUYẾT MINH Ý TƯỞNG BIỂU TRƯNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ
27/01/2014 - 10:01

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ