Video clip

2212179

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online201
số người truy cậpHôm nay441
số người truy cậpHôm qua1048
số người truy cậpTất cả3212179

PHÚC ĐÁP ĐƠN THƯ, KIẾN NGHỊ

Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Bích Giao, ngụ số 156/9, khu vực Long Thạnh A, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.

Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố nhận được Công văn số 449/CTHADS-KNTC ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ về việc báo cáo kết quả giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Bích Giao, ngụ số 156/9, khu vực Long Thạnh A, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.

Quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo:

          Ngày 16 tháng 6 năm 2020, Chi cục Thi hành án dân sự quận Thốt Nốt nhận được đơn khiếu nại do bà Nguyễn Kim Bảo Trân - là con của ông Nguyễn Khương Ninh và bà Nguyễn Thị Kim Oanh, ký tên ghi ngày 10 tháng 5 năm 2020 với nội dung: “Yêu cầu Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự quận Thốt Nốt hủy bỏ Quyết định kê biên phần đất của các thành viên trong hộ ông Nguyễn Khương Ninh đề nghị xác định diện tích đất của ông Nguyễn Khương Ninh, bà Nguyễn Thị Kim Oanh trong phần tài sản chung của hộ Nguyễn Khương Ninh. Đồng thời đề nghị ngưng việc thi hành án, bán đấu giá tài sản để giải quyết việc phân định tài sản của các thành viên trong hộ”.

          Ngày 19 tháng 6 năm 2020, Chi cục Thi hành án dân sự quận Thốt Nốt đã ban hành thông báo về việc thụ lý đơn khiếu nại đối với nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Kim Bảo Trân. Ngày 29 tháng 6 năm 2020, bà Nguyễn Kim Bảo Trân đã ủy quyền cho ông Trần Ngọc Phước đến để làm việc trao đổi với Chi cục Thi hành án dân sự quận Thốt Nốt đối với nội dung đơn khiếu nại mà Bà đã gửi, tại Biên bản tiếp công dân ông Phước đã xin rút lại toàn bộ nội dung đơn khiếu nại nên ngày 30 tháng 6 năm 2020 Chi cục Thi hành án dân sự quận Thốt Nốt đã ban hành thông báo về việc đình chỉ đơn thư của công dân.

          Ngày 09 tháng 10 năm 2020, Chi cục Thi hành án dân sự quận Thốt Nốt nhận được đơn Tố cáo do bà Nguyễn Thị Bích Giao ký tên ghi ngày 29 tháng 9 năm 2020 có nội dung “Tố cáo Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự quận Thốt Nốt lợi dụng chức vụ, quyền hạn, cố tình kéo dài thời gian tổ chức thi hành án”. Ngày 02 tháng 12 năm 2020, Chi cục Thi hành án dân sự quận Thốt Nốt đã ban hành Quyết định về việc thụ lý giải quyết tố cáo. Ngày 22 tháng 12 năm 2020, Chi cục Thi hành án dân sự quận Thốt Nốt đã ban hành Thông báo số 136/TB-CCTHA về kết quả giải quyết tố cáo có nội dung bà Nguyễn Thị Bích Giao tố cáo Chấp hành viên làm sai là không đúng, không có căn cứ.

          Ngày 18 tháng 3 năm 2021 Chi cục Thi hành án dân sự quận Thốt Nốt nhận được đơn khiếu nại do bà Nguyễn Thị Bích Giao ký tên ghi ngày 12 tháng 3 năm 2021; Chi cục đã nhiều lần mời bà Giao đến cơ quan để làm việc trao đổi nội dung đơn nhưng Bà không đến để làm việc (theo Giấy mời số 247/GM-CCTHADS ngày 19 tháng 3 năm 2021 và Giấy mời số 112/GM-CCTHADS ngày 06 tháng 4 năm 2021). Ngày 27 tháng 4 năm 2021, Chi cục Thi hành án dân sự quận Thốt Nốt đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-CCTHADS về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Bích Giao, kết quả việc khiếu nại của bà Giao không có cơ sở.

          Nhận xét:

          Chi cục Thi hành án dân sự quận Thốt Nốt đã thực hiện đúng các trình tự, thủ tục về thi hành án. Đối với các tài sản là quyền sử dụng đất do người được thi hành án cung cấp, Chấp hành viên đã tiến hành xác minh thông tin tài sản của ông Nguyễn Khương Ninh và bà Nguyễn Thị Kim Oanh đang thế chấp tại Ngân hàng TMCP Á Châu và đã ban hành Quyết định tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản số 04/QĐ-CCTHADS và Quyết định số 05/QĐ-CCTHADS ngày 13 tháng 4 năm 2021 để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án.

          Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ kính báo cáo đến Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ được biết./.

 (Nguồn: Trích Công văn số 449/CTHADS-KNTC ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ)

Hồng Phượng

Tin bài liên quan:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ