Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online10
số người truy cậpHôm nay20
số người truy cậpHôm qua53
số người truy cậpTất cả2874158

PHÚC ĐÁP ĐƠN THƯ, KIẾN NGHỊ

Phản hồi khiếu nại về Dự án hai bên đường Võ Văn Kiệt, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy
Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố nhận được Công văn số 794; Công văn số: 795; Công văn số: 796; Công văn số 797; Công văn số 798 ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về việc trả lời đơn của ông/bà: Đỗ Huỳnh Minh Nguyệt, Huỳnh Lâm Duy Tân, Lâm Hữu Thới, Đỗ Huỳnh Minh Nguyên, Nguyễn Thị Ngọc Phượng, ngụ khu vực 7, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

“Thực hiện Công văn số 86/VP-TH ngày 21 tháng 3 năm 2021 của Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố về việc chuyển đơn của 05 công dân cùng ngụ phường Bình Thủy, quận Bình Thủy. Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố như sau:

Căn cứ Quyết định số 1767/QĐ-UBND ngày 21/7/22011 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê quyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/200 hai bên đường Võ Văn Kiệt trên địa bàn quận Ninh Kiều, quận Bình Thủy:

Căn cứ Quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc chấp thuận giao Nhà đầu tư đối với dự án Khu đô thị mới hai bên đường Võ Văn Kiệt (Khu 4), thành phố Cần Thơ;

Căn cứ Quyết định số 2346/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới hai bên đường Võ Văn Kiệt (Khu 4), phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ;

Căn cứ Quyết định số 5653/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới hai bên đường Võ Văn Kiệt (Khu 4), quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

Về chủ trương: Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới hai bên đường Võ Văn Kiệt (khu 4) được phê duyệt là phù hợp với Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 hai bên đường Võ Văn Kiệt trên địa bàn quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy theo Quyết định số 1767/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, phù hợp với Quyết định chủ trương đầu tư theo Quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

Về trình tự thực hiện và cơ sở pháp lý: Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy đã tổ chức thẩm định và phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 theo quy định tại Luật Quy hoạch đô thị năm 2009; Luật Xây dựng năm 2014; Luật Quy hoạch năm 2017; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018; Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 và Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ; Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng. Cụ thể:

- Công tác lấy ý kiến về quy hoạch đô thị và về quy hoạch xây dựng được thực hiện theo quy định tại Điều 20, Điều 21 Luật Quy hoạch đô thị.

- Đồng thời, trước khi phê duyệt, Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy đã gửi hồ sơ về xin ý kiến góp ý, thống nhất của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ theo quy định tại Khoản 4 Điều 31 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Điểm b Khoản 2 Điều 25 và Khoản 2 Điều 27 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

Đến nay, Ủy ban nhân dân phường Bình Thủy đã phối hợp với chủ đầu tư thực hiện Đồ án và các đơn vị có liên quan đã tổ chức công bố triển khai quy hoạch được phê duyệt theo quy định (ngày 15 tháng 01 năm 2021). Đồng thời, Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) và danh mục dự án thực hiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (trên 10ha) năm 2021, trong đó có Khu đô thị mới hai bên đường Võ Văn Kiệt (Khu 4).

Từ những cơ sở nêu trên, Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy đã tổ chức thực hiện thẩm định, phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới hai bên đường Võ Văn Kiệt (khu 4), thành phố Cần Thơ theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy trả lời đến ông (bà) có tên nêu trên được biết”./.

(Nguồn: Trích Công văn số: 794; 795; 796; 797; 798 ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân quận Bình Thủy)

Thanh Sang

Tin bài liên quan:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ