Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online15
số người truy cậpHôm nay26
số người truy cậpHôm qua50
số người truy cậpTất cả2863653

PHÚC ĐÁP ĐƠN THƯ, KIẾN NGHỊ

Phúc đáp đơn thư của bà Lương Thị Phước, ngụ tại số 44, đường Tân Trào, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố nhận được đơn của bà Lương Thị Phước, ngụ tại số 44, đường Tân Trào, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Nội dung đơn: đề nghị được mua nhà đang thuê tại tầng trệt căn nhà số 44 đường Tân Trào, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Qua xem xét nội dung đơn, thừa lệnh Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố đã có Công văn số 113/VP-DNTT ngày 10 tháng 4 năm 2019 về việc chuyển đơn của bà Lương Thị Phước đến Sở Xây dựng.

Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố nhận được Công văn số 1320/SXD-QLN ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Sở Xây dựng về báo cáo kết quả thực hiện giải quyết kiến nghị của cử tri theo Công văn số 1636/UBND-NC ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố, như sau:

“Theo Điều 1 Quyết định số 43/QĐ.XD.87 ngày 16 tháng 6 năm 1987 của Sở Xây dựng và Công trình đô thị - tỉnh Hậu Giang về hợp thức hóa sử dụng nhà ở có nội dung:

“Nay hợp thức hóa cho thuê căn nhà số 44 đường Tân Trào, phường Tân An cho bà Lương Thị Phước sử dụng vào việc gia công may nón (không giải quyết phát mãi theo chủ trương bán nhà ở cho cán bộ công nhân viên và nhân dân lao động, vì bà Phước đã có nhà ở phường Hưng Phú - giải quyết cho thuê căn nhà ghi trên là chiếu cố hoàn cảnh khó khăn về sinh hoạt đối với gia đình liệt sĩ). Đồng thời, bà Phước phải chấp hành mọi quy định về chủ trương của Nhà nước khi có lệnh điều chỉnh hoặc thu hồi lại căn nhà ghi trên và bà Phước không được đặt điều kiện gì đối với Nhà nước”

Việc tiếp tục cho thuê các cơ sở nhà, đất không phải là nhà ở như hiện nay là không còn phù hợp quy định của pháp luật về nhà ở, về quản lý, sử dụng tài sản công. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 677/UBND-KT ngày 06 tháng 3 năm 2019 về việc xử lý 21 cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo Quyết định số 2685/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, tầng trệt căn nhà số 44 đường Tân Trào, phường Tân An, quận Ninh Kiều được gia hạn thời gian thuê đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2019.

Đề nghị bà Lương Thị Phước sắp xếp di dời, trả lại nhà đang thuê theo chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố”./.

(Nguồn: Trích Công văn số 1320/SXD-QLN ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Sở Xây dựng)

                                                                                                                        Hồng Phượng
Tin bài liên quan:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ