Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online10
số người truy cậpHôm nay20
số người truy cậpHôm qua53
số người truy cậpTất cả2874158

PHÚC ĐÁP ĐƠN THƯ, KIẾN NGHỊ

Phúc đáp đơn thư của ông Huỳnh Văn Đức, ngụ tại khu vực Thới Trinh A, phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố nhận được đơn của ông Huỳnh Văn Đức, ngụ tại khu vực Thới Trinh A, phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

Nội dung đơn: Kiến nghị cơ quan chức năng của quận thông tin cho Ông biết thời gian đấu thầu công khai các bến đò Rạch Nọc, Rạch Vàm, Bằng Tăng trên địa bàn quận Ô Môn.

Qua xem xét nội dung đơn, thừa lệnh Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố đã có Công văn số 77/VP-DNTT ngày 06 tháng 3 năm 2019 về việc chuyển đơn của ông Huỳnh Văn Đức đến Ủy ban nhân dân quận Ô Môn.

Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố nhận được Báo cáo số 103/BC-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về giải trình đơn kiến nghị của ông Huỳnh Văn Đức, như sau:

“Ngày 28 tháng 12 năm 2018, Ủy ban nhân dân quận Ô Môn ban hành Quyết định số 6248/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách, mức giá khởi điểm đưa ra đấu giá hoặc chỉ định quyền khai thác, sử dụng các bến đò năm 2019 trên địa bàn quận Ô Môn. Theo đó, các bến đò trên địa bàn quận được phê duyệt mức giá khởi điểm để đưa ra đấu giá hoặc chỉ định quyền khai thác và giao cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường có liên quan tổ chức đấu giá hoặc chỉ định quyền khai thác sử dụng các bến đò thuộc phường quản lý.

Bên cạnh đó, Quyết định trên còn quy định các trường hợp đặc biệt do Ủy ban nhân dân phường quyết định có tổ chức đấu giá hay chỉ định, như: đất mở bến thuộc quyền sử dụng của cá nhân, hộ gia đình; đã có hợp đồng thuê đất với cá nhân, tổ chức hoặc với cơ quan có thẩm quyền, Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông do Sở Giao thông vận tải cấp cho tổ chức, cá nhân,…

Qua giám sát tình hình tổ chức thực hiện tại Ủy ban nhân dân các phường: Thới Long, Thới An, Phước Thới về các bến đò thuộc phường quản lý, thì các bến: Bằng Tăng - Tân Lộc, Bằng Tăng - Cái Dứa, Rạch Vàm, Rạch Nọc - Xã Hời được Ủy ban nhân dân phường chỉ định quyền khai thác sử dụng và điều kiện chỉ định phù hợp với các trường hợp đặc biệt được quy định tại Quyết định số 6248/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn: “đã có hợp đồng thuê đất với cá nhân, tổ chức hoặc với cơ quan có thẩm quyền, Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông do Sở Giao thông vận tải cấp cho tổ chức, cá nhân”.

Đồng thời, ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn đã có văn bản trả lời Đơn kiến nghị về nội dung trên của ông Huỳnh Văn Đức (Công văn số 307/UBND-TD ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn)”./.

(Nguồn: Trích Báo cáo số 103/BC-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn)

                                                                                                                        Hồng Phượng

Tin bài liên quan:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ