Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online9
số người truy cậpHôm nay21
số người truy cậpHôm qua46
số người truy cậpTất cả2875844

PHÚC ĐÁP ĐƠN THƯ, KIẾN NGHỊ

Trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Chín, ngụ tại số B1308, đường B27, KDC 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố nhận được Công văn số 517/TTPTQĐ-KT&TTĐĐ ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Cần Thơ trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Chín, ngụ tại số B1308, đường B27, KDC 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

“Ông Nguyễn Văn Chín được Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ (cũ) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00818.QSDĐ ngày 01 tháng 12 năm 1998 với diện tích đất sử dụng là 1.345m2 (gồm 40m2 đất T và 1.305m2 đất LNK) thuộc tờ bản đồ số 9, 21, thửa số 40 + 42, tại phường Hưng Lợi, thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ (cũ).

Trong quá trình sử dụng phần diện tích đất 1.345m2 (gồm 40m2 đất T và 1.305m2 đất LNK) nêu trên ông Nguyễn Văn Chín có chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho một số hộ gia đình, cá nhân.

Ngày 30 tháng 3 năm 2004, ông Nguyễn Văn Chín được Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều cấp mới lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00818.QSDĐ với diện tích đất sử dụng là 537,20m2 đất Vườn thuộc tờ bản đồ số 9, thửa số 40, tại đường 3 Tháng 2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Ngày 20 tháng 7 năm 2004, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 2160/QĐ-UB về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1777/QĐ-UB ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư công trình siêu thị Metro Cash và Khu dân cư 91B, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Toàn bộ diện tích 537,20m2 đất Vườn thuộc tờ bản đồ số 9, thửa số 40, tại đường 3 Tháng 2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ do Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00081.QSDĐ ngày 30 tháng 3 năm 2004 cho ông Nguyễn Văn Chín sử dụng bị ảnh hưởng trong dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư công trình siêu thị Metro Cash, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Trong quá trình sử dụng 537,20m2 đất Vườn thuộc tờ bản đồ số 9, thửa số 40, tại đường 3 Tháng 2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ nêu trên ông Nguyễn Văn Chín có chuyển nhượng một phần diện tích đất cho ông Nguyễn Văn Mười và bà Phan Thị Kim Vân cụ thể như sau:

- Chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Mười với diện tích 25,40m2 đất Vườn theo Hợp đồng chuyển nhượng ngày 13 tháng 12 năm 2002 có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường Hưng Lợi, ông Nguyễn Văn Chín và ông Nguyễn Văn Mười đã hoàn thành việc nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ vào ngày 02 tháng 5 năm 2003, tuy nhiên chưa làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Mười (đủ điều kiện bồi thường phần đất nêu trên cho ông Nguyễn Văn Mười).

- Chuyển nhượng cho bà Phan Thị Kim Vân với diện tích 104 m2 đất Vườn bằng giấy tay ngày 15 tháng 01 năm 2004 (không đủ điều kiện bồi thường phần đất nêu trên cho bà Phan Thị Kim Vân).

Theo nội dung đơn yêu cầu thể hiện cụ thể là:

1. Yêu cầu bồi thường 60m2 đất làm đường đi nội bộ:

Phần đất này khi Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới số 00081.QSDĐ cho ông Nguyễn Văn Chín thể hiện là đường đi nội bộ, không thể hiện phần diện tích đất này thuộc quyền sử dụng của ông Nguyễn Văn Chín trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00081.QSDĐ. Căn cứ Điều 6 Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 1998 của Chính phủ về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, Hội đồng BTTH-GPMB dự án đã không chấp nhận việc yêu cầu bồi thường 60m2 phần đất đường đi nội bộ của ông Nguyễn Văn chín tại trích Biên bản số 593/BB-HĐBTTH ngày 25 tháng 01 năm 2005. Sau đó, Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều ban hành Quyết định số 4683/QĐ-CT.UB ngày 15 tháng 7 năm 2005 bác đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Chín theo đúng quy định pháp luật.

2. Yêu cầu chi trả tiền bồi thường đối với diện tích 129,40m2 đất Vườn chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Mười và Phan Thị Kim Vân:

Theo Biên bản số 429/BB.HĐBTTH ngày 11 tháng 10 năm 2004 của Hội đồng BTTT-GPMB dự án kết luận thống nhất xóa hồ sơ bà Phan Thị Kim Vân nhập vào bồi thường cho ông Nguyễn Văn Chín do không đủ điều kiện để bồi thường về đất cho bà Phan Thị Kim Vân.

Hội đồng BTTH-GPMB dự án đã trình và được Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ về đất, nhà – VKT, hoa màu, thưởng 5% cho ông Nguyễn Văn Chín theo Quyết định số 3217/QĐ-CT.UB ngày 26 tháng 11 năm 2004 và Quyết định số 362/QĐ-CT.UB ngày 03 tháng 02 năm 2005 với tổng số tiền là 181.332.896 đồng. Trong đó tiền bồi thường, hỗ trợ về đất là 89.268.156 đồng tương ứng với diện tích đất thu hồi là 511,8m2 loại đất Vườn (bao gồm 104m2 đất Vườn ông Nguyễn Văn Chín chuyển nhượng cho bà Phan Thị Kim Vân bằng giấy tay).

Ông Nguyễn văn Chín đã nhận toàn bộ tiền bồi thường, hỗ trợ về đất, nhà – VKT, hoa màu, thưởng 5% theo Quyết định phê duyệt của cấp thẩm quyền với tổng số tiền là 181.332.896 đồng vào các ngày 14 tháng 01 năm 2005, ngày 02 tháng 4 năm 2005, ngày 22 tháng 3 năm 2005.

Ngày 14 tháng 02 năm 2005, Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều ban hành Quyết định số 635/QĐ.UB về việc thu hồi đất của hộ Nguyễn Văn Chín để xây dựng Khu tái định cư siêu thị Metro Cash phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ với tổng diện tích là 511,8m2 loại đất Vườn.

Đối với phần diện tích 25,40m2 đất Vườn ông Nguyễn Văn Chín chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Mười theo Hợp đồng chuyển nhượng ngày 13 tháng 12 năm 2002 có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường Hưng Lợi, ông Nguyễn Văn Chín và ông Nguyễn Văn Mười đã hoàn thành việc nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ vào ngày 02 tháng 5 năm 2003. Hội đồng BTTH-GPMB dự án đã trình và được Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ về đất cho ông Nguyễn Văn Mười với tổng số tiền là 4.430.268 đồng. Đồng thời, ông Nguyễn Văn Mười đã nhận toàn bộ tiền bồi thường, hỗ trợ về đất theo Quyết định phê duyệt của cấp thẩm quyền với tổng số tiền là 4.430.268 đồng vào ngày 22 tháng 3 năm 2005.

Ngày 22 tháng 4 năm 2005, Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều ban hành Quyết định số 3624/QĐ.UB về việc thu hồi đất của hộ ông Nguyễn Văn Mười để xây dựng Khu tái định cư siêu thị Metro Cash phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ với tổng diện tích là 25,4m2 loại đất Vườn theo đúng quy định pháp luật.

Do đó, toàn bộ diện tích đất 537,20m2 đất Vườn thuộc tờ bản đồ số 9, thửa số 40, tại đường 3 Tháng 2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ được Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00081.QSDĐ ngày 30 tháng 3 năm 2004 cho ông Nguyễn Văn Chín đã được Hội đồng BTTH-GPMB dự án lập thủ tục bồi thường, hỗ trợ đúng quy định theo Điều 6 Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 1998 của Chính phủ và ông Nguyễn Văn Mười đúng theo Quyết định phê duyệt của cấp thẩm quyền.

Như vậy, việc bồi thường, hỗ trợ đối với ông Nguyễn Văn Chín đã được Hội đồng BTTH-GPMB dự án, Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ thực hiện đủ và đúng theo quy định của pháp luật tại thời điểm thu hồi đất. Yêu cầu ông Nguyễn Văn Chín khẩn trương giao trả lại căn nhà tạm cư số B1308, đường B27, khu dân cư 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho Công ty Cổ phần Phát triển nhà Cần Thơ như đã cam kết (giấy cam kết ngày 20 tháng 11 năm 2019 của ông Nguyễn Văn Chín)”./.

(Nguồn: Trích Công văn số 517/TTPTQĐ-KT&TTĐĐ ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Cần Thơ)

                                                                                                                        Hồng Phượng
Tin bài liên quan:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ