Video clip

2212162

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online209
số người truy cậpHôm nay424
số người truy cậpHôm qua1048
số người truy cậpTất cả3212162

PHÚC ĐÁP ĐƠN THƯ, KIẾN NGHỊ

Trả lời ý kiến cử tri quận Thốt Nốt kiến nghị thành phố bố trí nguồn kinh phí để xây dựng bờ kè chống sạt lở tại khu vực Tràng Thọ A, phường Trung Nhứt (cầu Trà Bay) nhằm đảm bảo đời sống người dân tại khu vực này.

Tại buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, vào ngày 30/12/2021. Cử tri quận Thốt Nốt kiến nghị thành phố bố trí nguồn kinh phí để xây dựng bờ kè chống sạt lở tại khu vực Tràng Thọ A, phường Trung Nhứt (cầu Trà Bay) nhằm đảm bảo đời sống người dân tại khu vực này.

Đến nay, ý kiến này đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố trả lời tại Công văn số 487/SKHĐT-KT ngày 22/02/2022 như sau:

Việc đầu tư xây dựng hệ thống kè chống sạt lở nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, sạt lở bờ sông đồng thời kết hợp với chỉnh trang đô thị tại các khu vực nội đô thành phố nói chung và trên địa bàn quận Thốt Nốt nói riêng là cần thiết. Tuy nhiên, nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 đã được Hội đồng nhân dân thành phố quyết nghị việc phân chia theo tiêu chí định mức giữa cấp thành phố và cấp quận, huyện quản lý.

Theo đó, số vốn thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã được phân bổ, dự kiến phân bổ hết cho các dự án do thành phố quản lý, cũng như phân bổ theo tiêu chí định mức cho các quận, huyện.

Việc đầu tư các nội dung theo kiến nghị là công trình do quận Thốt Nốt quản lý và thuộc nhiệm vụ chi từ nguồn vốn ngân sách quận Thốt Nốt theo quy định tại Nghị quyết số 10/2020/NĐ-CP ngày 04/12/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ. Hơn nữa, hiện nay Lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện các dự án đầu tư các khu tái định cư phục vụ nhu cầu tái định cư cho các dự án quan trọng trên địa bàn thành phố, thực hiện các dự án phát sinh nhằm mục tiêu phục vụ nhu cầu thu hút đầu tư các dự án quan trọng, tạo động lực phát triển thành phố.

Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt rà soát, cân đối đầu tư từ nguồn vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025  phân bổ theo tiêu chí, định mức cho quận đã được Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ giao tại Quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 09/9/2021 và các nguồn vốn khác do quận Thốt Nốt quản lý, thực hiện đầu tư theo lộ trình phù hợp với khả năng cân đối vốn của địa phương.

Trích từ Báo cáo số 487/SKHĐT-KT ngày 22/2/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố.

Thanh Sang

Tin bài liên quan:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ