Video clip

2212204

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online213
số người truy cậpHôm nay466
số người truy cậpHôm qua1048
số người truy cậpTất cả3212204

PHÚC ĐÁP ĐƠN THƯ, KIẾN NGHỊ

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện Thới Lai 2021

I. Sở ngành thành phố giải quyết ý kiến cử tri

1.  Cử tri huyện Thới Lai phản ánh hệ thống cống trên Đường tỉnh 922 nhỏ, không đảm bảo phục vụ nhu cầu về nước trong sản xuất nông nghiệp (khu vực Tắc Cà Đi, huyện Thới Lai).

Ngày 22/8/2016, Ban QLDA đã có Công văn số 1024/BQLDA-KHĐT ngày 22/8/2016 về việc thống nhất tĩnh không của các cầu, cống thoát nước và đường dân sinh trên tuyến thuộc dự án Đường tỉnh 922 (Xây dựng và nâng cấp giai đoạn 1 từ Quốc lộ 91B đến Cờ Đỏ) gửi đến các địa phương dự án đi qua, trong đó có huyện Thới Lai.

Ngày 10/10/2016, Ban QLDA đã phối hợp với các đơn vị liên quan gồm: Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai và Nhà thầu tư vấn đã tiến hành khảo sát hiện trường thống nhất tĩnh không thông thuyền, tĩnh không đường chui dân sinh, vị trí và khẩu độ cống ngang đường của dự án.  

Ngày 12/10/2016, Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai đã có Công văn số 1967A/UBND-KT&HT phúc đáp nội dung công văn nêu trên. Theo đó, có nội dung: “Qua xem xét, hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đường tỉnh 922 (Xây dựng và nâng cấp giai đoạn 1 từ Quốc lộ 91B đến Cờ Đỏ), đồng thời khảo sát thực địa vị trí dự kiến đầu tư các cầu, cống thoát nước và đường dân sinh trên tuyến thuộc dự án, Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai thống nhất tĩnh không được thể hiện tại Biên bản khảo sát hiện trường lập ngày 10/10/2016”. 

Ngày 22/11/2016, Văn phòng UBND TP.Cần Thơ đã có Thông báo số 421/TB-VPUB về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố - Đào Anh Dũng tại cuộc họp thông qua các dự án, trong đó có dự án đường Tỉnh 922. Theo đó, tại mục 1: “d) Vị trí, cao trình thiết kế, qui mô của các cầu, cống phải đảm bảo công tác tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp: giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện: Bình Thủy, Ô Môn và Thới Lai phối hợp với chủ đầu tư và đơn vị tư vấn tổ chức họp lấy ý kiến người dân, tạo sự đồng thuận (có Biên bản kèm theo) làm cơ sở hoàn chỉnh hồ sơ dự án, trình phê duyệt theo quy định”.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo thành phố tại kết luận nêu trên, ngày 13/12/2016, Ban QLDA đã phối hợp với đơn vị tư vấn và chính quyền địa phương của các xã Định Môn (Biên bản họp số 234/BB-BQLDA), Tân Thạnh (Biên bản họp số 235/BB-BQLDA), Xuân Thắng (Biên bản họp số 36/BB-BQLDA ngày 22/02/2017) và thị trấn Thới Lai (có khu vực Tắc Cà Đi) (Biên bản họp số 236/BB-BQLDA) tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về vị trí, khổ thông thuyền của các cầu cống thuộc dự án Đường tỉnh 922.

Như vậy, trong quá trình khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng, Ban QLDA đã thực hiện đầy đủ các bước lấy ý kiến của địa phương và hộ dân theo quy định. Đơn vị tư vấn đã tiếp thu và điều chỉnh đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật và phù hợp với điều kiện thực tế trước khi trình cấp thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư xây dựng.

Riêng trường hợp của 60 hộ dân bị ảnh hưởng nước sản xuất tại khu vực cầu Tắc Cà Đi 2 do thi công xây dựng dự án Đường tỉnh 922 và địa phương đã có  kiến nghị lắp đặt thêm đường cống qua vị trí kênh hiện hữu. Ban QLDA kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố giao về địa phương nghiên cứu đầu tư để rút ngắn được thủ tục đầu tư và phù hợp với nhu cầu nước sản xuất nông nghiệp thực tế hiện nay của các hộ dân trong khu vực.

Trích Công văn số: 341/BQLDA-KHĐT ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố

2. Cập nhật kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri huyện Thới Lai về việc lắp đặt hệ thống cung cấp nước sạch cho người dân trên địa bàn một số xã: Cuối ngọn Bà keo (ấp Thới Phước 2 xã Tân Thạnh); tuyến Lung Sập (ấp Trường Tây, xã Trường Thành); tuyến Kênh Ngàn Nhất (qua 02 ấp: Đông Thạnh, Đông Hòa xã Đông Thuận); Kênh Ranh (ấp Trường Ninh III xã Trường Xuân)

Các tuyến nêu trên đã được Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn khảo sát và đã lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng và nâng cấp các hệ thống cấp nước trên địa bàn huyện Thới Lai giai đoạn 2021-2024 và đã được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm A, nhóm B và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B; Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã phê duyệt dự án tại Quyết định số 3078/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt dự án đầu tư Xây dựng và nâng cấp hệ thống cấp nước trên địa bàn huyện Thới Lai.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đã trình Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình thành phố xin bố trí vốn đầu tư xây dựng, khi được cấp thẩm quyền bố trí nguồn vốn đầu tư, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn sẽ khẩn trương triển khai thực hiện đầu tư mạng đường ống cấp nước để nhân dân, cử tri các tuyến nêu trên sớm có nước sạch sử dụng.

Trích Công văn số 930/SNN&PTNT-KHTC ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố.

3. Cử tri huyện Thới Lai tiếp tục kiến nghị thành phố lắp đặt đèn chiếu sáng trên tuyến Bốn Tổng Một Ngàn (đoạn qua xã Trường Xuân và xã Đông Thuận).

Đường Bốn Tổng - Một Ngàn (đường tỉnh 919) do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư thực hiện dự án và bàn giao về Sở Giao thông vận tải quản lý theo quy mô đường cấp III đồng bằng, đoạn tuyến đi qua khu vực ngoài đô thị, không có đầu tư hệ thống chiếu sáng trên tuyến. Đoạn tuyến qua khu vực nội thị như trung tâm hành chính huyện Vĩnh Thạnh, thị trấn Cờ Đỏ được Ủy ban nhân dân huyện đầu tư hệ thống chiếu sáng, vỉa hè và hệ thống thoát nước và quản lý theo tính chất đường đô thị. Việc lắp đặt hệ thống chiếu sáng toàn tuyến là cần thiết. Tuy nhiên, nguồn kinh phí đầu tư rất lớn, Sở Giao thông vận tải ghi nhận và sớm xin ý kiến Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện. Đối với một số đoạn tuyến bức xúc, vào ban đêm có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, Sở Giao thông vận tải sẽ đề nghị Ủy ban nhân dân quận Thới Lai cân đối nguồn kinh phí của địa phương hoặc nguồn vốn xã hội hóa, phối hợp với các Ban, Ngành chức năng khảo sát để có phương án sớm lắp đặt nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Trích Công văn  số:954/SGTVT-KHTĐ ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Sở Giao thông vận tải thành phố

        4. Cập nhật kết quả thực hiện đầu tư hạ thế điện thắp sáng tuyến Thới Lai – Đông Bình (thuộc ấp Đông Giang, Đông Giang A, Đông Lợi) và tuyến kinh 5 (bên phải) ấp Đông Thới thuộc xã Đông Bình

a) Tuyến điện Thới Lai - Đông Bình (thuộc ấp Đông Giang, Đông Giang A, Đông Lợi)

Tuyến điện này thuộc dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia của thành phố giai đoạn 2015-2020 do Sở Công Thương làm chủ đầu tư, hiện nay Sở Công Thương đang phối hợp địa phương và đơn vị điện lực tổ chức nghiệm thu, phát quang, dự kiến đóng điện chậm nhất trong quý III/2021.

b) Đối với tuyến kênh 5 (bên phải) ấp Đông Thới thuộc xã Đông Bình

* Nguyên nhân

 Tuyến này đã có trong danh mục đầu tư của Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2015 - 2020 (EU tài trợ). Năm 2020 do tình hình dịch Covid-19 nên đơn vị trúng thầu tư vấn khảo sát thiết kế kỹ thuật (đơn vị có trụ sở tại TP Đà Nẵng) không thể di chuyển vào thành phố Cần Thơ vào thời điểm bùng phát dịch Covid dẫn đến kéo dài thời gian, đến cuối năm 2020 đơn vị tư vấn mới hoàn thành khảo sát thiết kế kỹ thuật, không kịp thời gian đấu thầu thi công năm 2020 nên Sở kế hoạch và Đầu tư trình Ủy ban nhân dân thành phố rà soát điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.

* Dự kiến thời gian giải quyết dứt điểm

Sở Công Thương phối hợp Sở kế hoạch và Đầu tư báo cáo, tham mưu UBND thành phố giải trình và kiến nghị các Bộ (Bộ Công Thương, Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư) tham mưu Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời cấp lại vốn do chưa kịp triển khai để thực hiện đấu thầu thi công. Dự kiến nếu được cấp đủ vốn năm 2021 dự án sẽ hoàn thành vào năm 2022.

Trích Báo cáo số 930/BC-SCT ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Sở Công thương thành phố

II. Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai báo cáo như sau:

1. Cập nhật kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri về việc di dời các trụ điện nằm trên đường giao thông ở các tuyến đường: Trường Thành - Trường Thắng, Thới Thạnh - Định Môn.

Trả lời:

Vấn đề này đã được Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp các đơn vị, các địa phương có liên quan triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Sở Công thương vào cuối tháng 7/2020 (đính kèm văn bản số 1284/KT&HT ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng về việc cập nhật kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân thành phố) theo yêu cầu của Sở tại Công văn số 1790/SCT-QLNL ngày 21 tháng 7 năm 2020 về việc cập nhật kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân thành phố; nội dung như sau:

Sau khi nhận được Công văn số 1790/SCT-QLNL của Sở Công thương, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo, Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát tình hình giải quyết di dời các trụ điện nằm trên đường giao thông, kết quả:

- Xã Trường Thành hiện nay có một dây chằng tại trụ điện hạ thế số 2a nằm cặp lộ giao thông tuyến Kênh Bông Giếng, xã Trường Thành, Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã kết hợp cùng Ủy ban nhân dân xã Trường Thành và Điện lực Thới Lai khảo sát di dời dây neo tại vị trí trụ điện trên vào ngày 06 tháng 7 năm 2020, ngày 15 tháng 8 năm 2020 Điện lực Thới Lai đã thực hiện di dời.

- Xã Trường Thắng hiện nay không có trụ điện nằm trên các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã.

- Xã Thới Thạnh có 01 trụ điện hạ thế số 8 tuyến lộ giao thông Kênh Viện Lúa, Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã kết hợp cùng Ủy ban nhân dân xã Thới Thạnh và Điện lực Ô Môn khảo sát di dời trụ điện trên vào ngày 07 tháng 7 năm 2020, ngày 20 tháng 8 năm 2020 Điện lực Ô Môn đã thực hiện di dời.

- Xã Định Môn hiện nay không có trụ điện nằm trên các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã.

Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, rà soát các trụ điện, công trình về điện; đồng thời trong việc xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn, huyện cũng sẽ thực hiện đồng bộ với việc di dời các trụ điện cũ; yêu cầu ngành Điện lực sửa chữa, thay thế các trụ điện có nguy cơ đổ, ngã, không đảm bảo an toàn, nhất là trong mùa mưa bão nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.

(Ý kiến, kiến nghị của cử tri đã giải quyết dứt điểm).

2. Kiến nghị của cử tri về việc lắp đặt hệ thống cung cấp nước sạch cho người dân sử dụng tuyến từ ấp Thới Phước tới ấp Điền Hòa (xã Thới Tân).

Trả lời:

Hệ thống cung cấp nước sạch cho người dân sử dụng tuyến từ ấp Thới Phước tới ấp Điền Hòa thuộc tuyến kênh Mái Nước xã Thới Tân. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo ngành Nông nghiệp và PTNT huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thới Tân khảo sát toàn tuyến với tổng chiều dài là 1.500m nhưng dân cư sinh sống trên tuyến này thưa (06 hộ). Huyện đã đề nghị với Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường thành phố Cần Thơ mở rộng tuyến ống cấp nước sạch nhằm phục vụ sinh hoạt và đảm bảo sức khỏe cho các hộ dân trên tuyến này nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa được xem xét. (Kiến nghị này thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường thành phố Cần Thơ tham mưu Sở Nông nghiệp thành phố Cần Thơ trả lời cử tri).

          Trích Báo cáo số :          916/BC-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai

Tin bài liên quan:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ