Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online10
số người truy cậpHôm nay20
số người truy cậpHôm qua53
số người truy cậpTất cả2874158

PHÚC ĐÁP ĐƠN THƯ, KIẾN NGHỊ

Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố về việc báo cáo hồ sơ của ông Mai Xuân Hóa ảnh hưởng dự án Xây dựng đường nối Cách Mạng Tháng Tám đến Đường tỉnh 918.

Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố nhận được Công văn số 3080/TTPTQĐ-BT&GPMB ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố về việc báo cáo hồ sơ của ông Mai Xuân Hóa ảnh hưởng dự án Xây dựng đường nối Cách Mạng Tháng Tám đến Đường tỉnh 918.

“Ngày 31 tháng 8 năm 2020, Trung tâmPhát triển quỹ đất thành phố Cần Thơ nhận được Công văn số 209/VP-TH của Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc chuyển đơn của ông Mai Xuân Hóa, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ.

Qua kiểm tra hồ sơ, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố xin báo cáo kết quả đã thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với ông Mai Xuân Hóa có tài sản ảnh hưởng dự án cụ thể như sau:

Hộ ông Mai Xuân Hóa có đất ảnh hưởng Công trình xây dựng Đường nối Cách Mạng Tháng Tám (QL91) đến Đường tỉnh 918 với tổng diện tích 149,20m2; trong đó có 148,70m2 (ODT) và 0,5m2 (CLN); không có nhà ở trên phần đất ảnh hưởng.

Về chính sách tái định cư: Căn cứ khoản 7, Điều 1, Quyết định số 19/QĐ-UBND, ngày 11 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, quy định:

Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất ở, không có nhà ở trên đất, không phải di chuyển chỗ ở, không có nhà ở, đất ở nào khác trên địa bàn xã, phường, thị trấn nơi thực hiện dự án nếu có nhu cầu nền tái định cư. Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án căn cứ quỹ đất tái định cư của quận, huyện đang quản lý (phải đảm bảo có quỹ nền tái định cư sau khi xét bán) xem xét bán 01 nền tái định cư với diện tích tối thiểu (60m2) trong các trường hợp sau:

- Diện tích đất ở bị thu hồi toàn bộ và lớn hơn tiêu chuẩn xây dựng theo quy định.

- Diện tích đất ở bị thu hồi từ 75% trở lên.

Trường hợp của ông Mai Xuân Hóa bị thu hồi hết đất ở, không có nhà ở trên đất, không phải di chuyển chỗ ở, không có nhà ở, đất ở nào khác trên địa bàn xã, phường, thị trấn nơi thực hiện dự án nếu có nhu cầu nền tái định cư. Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án căn cứ quỹ đất tái định cư của quận, huyện đang quản lý (phải đảm bảo có quỹ nền tái định cư sau khi xét bán) xem xét bán 01 nền tái định cư với diện tích tối thiểu (60m2).

Đối với kiến nghị của ông Mai Xuân Hóa đã được Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Cần Thơ phúc đáp tại 02 Công văn số 701/TTPTQĐ-KT&TTĐĐ ngày 28 tháng 02 năm 2020, Công văn số 1680/TTPTQĐ-BT&GPMB ngày 11 tháng 5 năm 2020”./.

 (Nguồn: Trích Công văn số 3080/TTPTQĐ-BT&GPMB ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Cần Thơ)

                                                                                                                        Hồng Phượng

Tin bài liên quan:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ