Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online9
số người truy cậpHôm nay18
số người truy cậpHôm qua46
số người truy cậpTất cả2875841

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG BẦU CỬ

Vận động bầu cử
   
Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, quy định nguyên tắc, thời gian, hình thức vận động bầu cử, tại các Điều 63, Điều 64, Điều 65 như sau:

- Người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở đơn vị bầu cử nào thì thực hiện vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử đó.

- Việc vận động bầu cử được tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

- Các tổ chức phụ trách bầu cử và thành viên của các tổ chức này không được vận động cho người ứng cử.

- Thời gian vận động bầu cử được bắt đầu từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ.

Việc vận động bầu cử của người ứng cử được tiến hành với hai hình thức sau đây:

- Gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở địa phương nơi mình ứng cử (theo quy định tại Điều 66);

- Thông qua phương tiện thông tin đại chúng (theo quy định tại Điều 67);

Bên cạnh đó Điều 68 cũng nghiêm cấm một số hành vi trong vận động bầu cử:

- Lợi dụng vận động bầu cử để tuyên truyền trái với Hiến pháp và pháp luật hoặc làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín, quyền, lợi ích hợp pháp khác của tổ chức, cá nhân khác.

- Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để sử dụng phương tiện thông tin đại chúng trong vận động bầu cử.

- Lợi dụng vận động bầu cử để vận động tài trợ, quyên góp ở trong nước và nước ngoài cho tổ chức, cá nhân mình.

- Sử dụng hoặc hứa tặng, cho, ủng hộ tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất để lôi kéo, mua chuộc cử tri.

(Nguồn: Trích Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015)

Thanh Sang

Tin bài liên quan:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ