Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online10
số người truy cậpHôm nay19
số người truy cậpHôm qua53
số người truy cậpTất cả2874157

PHÚC ĐÁP ĐƠN THƯ, KIẾN NGHỊ

kết quả xử lý đơn tố cáo của ông Lý Khải Hoàn, ngụ khu vực Thới Thạnh 2, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.
 Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố nhận được Báo cáo số 71/BC-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt về việc báo cáo kết quả xử lý đơn tố cáo của ông Lý Khải Hoàn, ngụ khu vực Thới Thạnh 2, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.

“Ngay sau khi tiếp nhận Công văn số 69/VP-TH ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận đã có Công văn số 698/UBND-NC ngày 10 tháng 3 năm 2021 giao Chánh Thanh tra quận chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh về người tố cáo, điều kiện thụ lý tố cáo và tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xử lý đơn tố cáo của ông Lý Khải Hoàn theo quy định.

          Qua xác minh, trên địa bàn khu vực Thới Thạnh 2 và phường Thới Thuận không có công dân tên Lý Khải Hoàn. Do đó, Thanh tra quận không thể làm việc, thu thập thông tin, tài liệu từ người tố cáo.

Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 29 Luật Tố cáo năm 2018 quy định về thụ lý tố cáo như sau:

Người giải quyết tố cáo ra quyết định thụ lý tố cáo khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Tố cáo được thực hiện theo quy định tại Điều 23 của Luật này.

Điều 23 Luật Tố cáo năm 2018 quy định về tiếp nhận tố cáo như sau:

1. Trường hợp tố cáo được thực hiện bằng đơn thì trong đơn tố cáo phải ghi rõ ngày, tháng, năm tố cáo; họ tên, địa chỉ của người tố cáo; cách thức liên hệ với người tố cáo; hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo; người bị tố cáo và các thông tin khác có liên quan. Trường hợp nhiều người cùng tố cáo về cùng một nội dung thì trong đơn tố cáo còn phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, cách thức liên hệ với từng người tố cáo; họ tên của người đại diện cho những người tố cáo.

Người tố cáo phải ký tên hoặc điểm chỉ vào đơn tố cáo.

2. Trường hợp người tố cáo đến tố cáo trực tiếp tại cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thì người tiếp nhận hướng dẫn người tố cáo viết đơn tố cáo hoặc ghi lại nội dung tố cáo bằng văn bản và yêu cầu người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản, trong đó ghi rõ nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp nhiều người cùng tố cáo về cùng một nội dung thì người tiếp nhận hướng dẫn người tố cáo cử đại diện viết đơn tố cáo hoặc ghi lại nội dung tố cáo bằng văn bản và yêu cầu những người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản.

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận tố cáo. Người tố cáo có trách nhiệm tố cáo đến đúng địa chỉ tiếp nhận tố cáo mà cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo đã công bố.

Căn cứ các quy định trên, đơn tố cáo đề ngày 22 tháng 01 năm 2021 của ông Lý khải Hoàn không đủ điều kiện để xử lý và thụ lý giải quyết.

Ngày 15 tháng 3 năm 2021, Ban Tiếp công dân quận có Phiếu đề xuất số 09/PĐX-TCD đề xuất khép hồ sơ, không xử lý đối với đơn tố cáo đề ngày 22 tháng 01 năm 2021 của ông Lý Khải Hoàn và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phê duyệt chấp thuận.

Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt báo cáo kết quả xử lý đơn của ông Lý Khải Hoàn đến Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ”./.

 (Nguồn: Trích Báo cáo số 71/BC-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt)

                                                                                                                        Hồng Phượng
Tin bài liên quan:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ