Video clip

4474463

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online591
số người truy cậpHôm nay3032
số người truy cậpHôm qua2618
số người truy cậpTất cả4574463

Hiến pháp

HIẾN PHÁP NĂM 2013 - Ý CHÍ, NGUYỆN VỌNG CỦA NHÂN DÂN THỜI KỲ ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN ĐẤT NƯỚC (Tiếp theo kỳ trước)
06/05/2014 - 01:05
Về chính quyền địa phương (Chương IX): Chương IX của Hiến pháp được xây dựng trên cơ sở đổi tên Chương IX (Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân) của Hiến pháp năm 1992 và quy định một cách tổng quát về phân chia đơn vị hành chính, còn những vấn đề về tổ chức, thẩm quyền của từng cấp chính quyền địa phương sẽ do luật định. Cụ thể như sau:
Hiến pháp năm 2013 - Ý chí, nguyện vọng của nhân dân thời kỳ đổi mới toàn diện đất nước (Tiếp theo kỳ trước)
06/05/2014 - 01:05
HIẾN PHÁP NĂM 2013 - Ý CHÍ, NGUYỆN VỌNG CỦA NHÂN DÂN THỜI KỲ ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN ĐẤT NƯỚC
06/05/2014 - 01:05
* Về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường (Chương III): Chương III của Hiến pháp được xây dựng trên cơ sở gộp Chương II - Chế độ kinh tế và Chương III - Văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ của Hiến pháp năm 1992 nhằm thể hiện sự gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục, khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường.
CHỈ THỊ Số 32-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ
11/02/2014 - 08:02
Hiến pháp
17/12/2013 - 01:12

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ